POL-EKO LAB

Witamy Państwa na stronie naszego laboratorium pomiarowego. Jesteśmy akredytowanym laboratorium wzorcującym i świadczymy usługi w zakresie pomiaru temperatury i wilgotności.

W dniu 9 lipca 2015 r. uzyskaliśmy akredytację na nową dziedzinę: wielkości geometryczne. W ramach nowej poddziedziny (długość) wykonujemy wzorcowania mikrometrów zewnętrznych oraz suwmiarek.

Rozszerzyliśmy również zakres wzorcowania:

komór klimatycznych i termohigrometrów.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

W ramach naszej akredytacji wzorcujemy:
 • komory termostatyczne i klimatyczne,
 • termostaty cieczowe (łaźnie laboratoryjne),
 • termoreaktory,
 • piece wysokotemperaturowe,
 • komory do sterylizacji parowej (autoklawy),
 • termometry elektryczne i elektroniczne,
 • rejestratory temperatury,
 • termohigrometry
 • suwmiarki
 • mikrometry zewnętrzne
 

PCA logo

Wykonujemy również usługi nieobjęte zakresem akredytacji:

 • kwalifikacje komór termostatycznych i klimatycznych, pieców (IQ, OQ, PQ),
 • kwalifikacje autoklawów (OQ, PQ),
 • mapowanie temperatury i wilgotności pomieszczeń.