Łaźnie laboratoryjne

łaznia

Wzorcowanie łaźni laboratoryjnych w siedzibie Laboratorium Pomiarowego oraz u Użytkownika

  • zakres temperatury metody: -25…+200°C
  • zdolność pomiarowa: 0,15°C