Nasze usługi

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

W ramach naszej akredytacji wzorcujemy:ap115

 • komory termostatyczne i klimatyczne,
 • termostaty cieczowe (łaźnie laboratoryjne),
 • termoreaktory,
 • piece wysokotemperaturowe,
 • komory do sterylizacji parowej (autoklawy),
 • termometry elektryczne i elektroniczne,
 • rejestratory temperatury,
 • termohigrometry
 • sita laboratoryjne

Wykonujemy również usługi nieobjęte zakresem akredytacji:

 • kwalifikacje komór termostatycznych i klimatycznych, pieców (IQ, OQ, PQ),
 • kwalifikacje autoklawów (OQ, PQ),
 • mapowanie temperatury i wilgotności pomieszczeń