Sita laboratoryjne

Wzorcowania sit laboratoryjnych

  • zakres pomiarowy metody: 0,02… 125 mm
  • zdolność pomiarowa: 3,0 µm (0… 25 mm), 50 µm (10… 50 mm), 110 µm (50… 125 mm)
  • miejsce wykonywania wzorcowania: w siedzibie Laboratorium Pomiarowego.