Kwalifikacje IQ, OQ, PQ

Kwalifikacja Instalacyjna (IQ): udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia lub instalacje są zgodne z zatwierdzonym projektem, zaleceniami producenta lub wymaganiami użytkownika;

kwalifikacja Operacyjna (OQ): udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia i instalacje działają poprawnie w całym zakresie zakładanych warunków operacyjnych;

kwalifikacja Procesu (działania) (PQ): udokumentowane sprawdzenia i potwierdzenia, że urządzenia i instalacje pomocnicze, połączone w jedną funkcjonalną całość, mogą pracować efektywnie i powtarzalnie zgodnie z zatwierdzoną metodą prowadzenia procesu i specyfikacjami.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 października 2013 r.

W ramach procedury kwalifikacji wykonujemy pomiary dla następujących urządzeń:

 • autoklawy
 • komory klimatyczne
 • inkubatory
 • cieplarki
 • suszarki
 • sterylizatory
 • szafy chłodnicze
 • chłodziarki
 • zamrażarki

Procedury kwalifikacyjne IQ, OQ, PQ Kwalifikacja (walidacja):

 • komór termostatycznych i klimatycznych w zakresie temperatury -80…+200°C i wilgotności względnej 10…+90%,
 • pieców wysokotemperaturowych w zakresie temperatury 100…+1100°C
 • kwalifikacja OQ, PQ autoklawów do 140°C

miejsce wykonania procedur: u Użytkownika