Mapowanie temperatury i wilgotności

Pomiar w pomieszczeniach wykonujemy z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności. Rejestracja wyników odbywa się automatycznie. Dobór parametrów procesu ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i wymagań Użytkownika:

  • czas trwania pomiarów,
  • lokalizacja czujników,
  • ilość punktów pomiarowych temperatury,
  • ilość punktów pomiarowych wilgotności względnej,

Zakres temperatury metody: -30…+70°C.
Zakres wilgotności względnej metody: 10…90%.

 

Protokół z mapowania zawiera między innymi:

  • schemat rozmieszczenia czujników,
  • zestawienie wyników pomiarowych,
  • wykresy mierzonych wielkości oraz ocenę zgodności z wymaganiami,
  • świadectwa wzorcowania czujników,

miejsce wykonania procedur: u Użytkownika