Termohigrometry

termohigrometr

Wzorcowania termohigrometrów

  • zakres temperatury metody: +10…+60°C
  • zakres wilgotności względnej metody: 20…98%
  • miejsce wykonywania wzorcowania: w siedzibie Laboratorium Pomiarowego