Termometry elektryczne i elektroniczne

termometr_rt

Wzorcowania termometrów elektrycznych i elektronicznych w siedzibie Laboratorium Pomiarowego

  • zakres temperatury metody: -40…+1100°C
  • zdolność pomiarowa: 0,3°C (-40…-25°C); 0,05°C (-20…+80°C); 0,06°C (+80…+200°C); 2,5°C (+200…1100°C)

Wzorcowania termometrów elektrycznych i elektronicznych u Użytkownika

  • zakres temperatury metody: 30…+200°C
  • zdolność pomiarowa: 0,2°C