Piece wysokotemperaturowe

piec

Wzorcowanie wysokotemperaturowych pieców laboratoryjnych  (piece muflowe, piece komorowe)

  • zakres temperatury metody: 100…+1100°C
  • zdolność pomiarowa: 3,0°C
  • miejsce wykonywania wzorcowania: w siedzibie Laboratorium Pomiarowego oraz u Użytkownika.