Komory do sterylizacji parowej

autoklaw

Wzorcowania komór do sterylizacji parowej (np. autoklawów, aparatów Kocha, itp.)

  • zakres temperatury metody: +60…+140°C
  • zdolność pomiarowa: 0,5°C
  • miejsce wykonywania wzorcowania: u Użytkownika.